Bạn đã bao giờ câu được những con quái vật này chưa?

Không phải chỉ có chương trình River Monsters tại Discovery Channel mới show những cảnh những con cá khủng long được các ngư dân quá khích đánh bắt.  Chúng tôi xin giới thiệu những ngư dân amateur và thành phẩm của họ trong tháng là nhưng con quái vật thực sự mà cảng làng mới có thể chén hết.

Cá Pirarucu Amazon 2.75 met

can you catch one of these10

Cá chân dài 55 kg ^^ (bonus)

Cá chim khổng lồ dài gần 2 mét

can you catch one of these01

Cá cháo 2,2 mét

can you catch one of these02

Cá hổ

 

can you catch one of these03

Cá vàng Dorado 1 mét

can you catch one of these04

Cá chim bạc 10 cân

can you catch one of these05

Cá sữa 1 mét

can you catch one of these06

Cá mông cổ Taimen 2,1 mét

can you catch one of these07

Cá vàng Mahseer 50 cân (cá này ở VN hơi nhiều ^^)

can you catch one of these09

 

 

, , , , ,

Comments are closed.