Ai đã thủ vai những nhân vật huyền thoại này?

Chúng ta phải đồng ý với nhau rằng có rất nhiều bộ phim bom tấn mà sự thành công của chúng đến từ những nhân vật gớm giếc mà chúng ta không biết bộ mặt thật của nhân vật thủ vai thực sự là ai. Đó là một thiệt thòi lớn đối với họ vì công bằng mà nói không nên bắt khán giả đọc mấy dòng casting khi phim đã hết. Vì thế chúng tôi đã quyết tầm thực hiện post này để tiết lộ danh tính những người hùng thầm lặng đó. Bạn sẽ có không ít ngạc nhiên…

Daveigh Chase

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Peter Mayhew

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

David Prowse

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Anthony Daniels
People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Tim Roth

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Boris Karloff

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Hugo Weaving

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Dustin Hoffman

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Robin Williams
People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

John Travolta

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Eddie Murphy

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Kevin Peter Hall

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Kevin Peter Hall

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Gwyneth Paltrow

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Charlize Theron

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Sigourney Weaver

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Louis Gossett

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Maiwenn Le Besco

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Haruo Nakajima

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Mike Myers

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Gary Oldman

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Selma Blair

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Robert Englund

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Jonathan Breck

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Tom Cruise

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Nick Castle

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Warwick Davis

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Warwick Davis

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Ralph Fiennes

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Jim Carrey

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Rebecca Romijn

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Zoe Saldana

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Tim Curry

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Doug Bradley
People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Jackie Earle Haley
People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Michael Chiklis

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Doug Jones

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Jean Marais

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

Georgi Millyar

People Who Played Famous Movie Characters (39 pics)

 

, , , ,

Comments are closed.