Ai đã chết từ lâu mà vẫn tiếp tục kiếm rất nhiều tiền?

Bất chấp việc các ngôi sao của chúng ta đã qua đời từ lâu, họ vẫn tiếp tục kiếm được rất nhiều tiền, chủ yếu thông qua việc ăn chia bản quyền. Ví dụ điển hình nhất có thể kể tới ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, người đã đút túi tới 170 triệu đô trong vòng 1 năm qua và là người đứng top trong số các ngôi sao quá cố. Đây là danh sách khá chi tiết của chúng tôi:

1. Michael Jackson – 170 triệu đô/năm

Long Passed Away But They Still Earning a Lot of Money

2. Elvis Presley – 55 triệu đô

Long Passed Away But They Still Earning a Lot of Money

3. Merlin Monro – 27 triệu đô

Long Passed Away But They Still Earning a Lot of Money

4. Charles Schulz – 25 triệu đô

Long Passed Away But They Still Earning a Lot of Money

5. Dzon Lennon – 12 triệu đô

Long Passed Away But They Still Earning a Lot of Money

5. Elizabeth Taylor – 12 triệu đô

Long Passed Away But They Still Earning a Lot of Money

6. Albert Einstein – 10 triệu đô

Long Passed Away But They Still Earning a Lot of Money

7. Theodor Gisele – 9 triệu đô

Long Passed Away But They Still Earning a Lot of Money

8. Jimmy Hendricks – 7 triệu đô

Long Passed Away But They Still Earning a Lot of Money

8. Stieg Larsson – 7 triệu đô

Long Passed Away But They Still Earning a Lot of Money

8. Steve McQueen – 7 triệu đô

Long Passed Away But They Still Earning a Lot of Money

9. Andy Warhol – 6 triệu đô

Long Passed Away But They Still Earning a Lot of Money

, , , , ,

BÌNH LUẬN