60 bức ảnh closeup dở ẹc của các ngôi sao nổi tiếng

Cho dù bạn là David Beckham hay Katy Peret và trát một đống phấn son điều đó không có nghĩa là bạn vẫn trông vẫn ngon lanh trong ống kính cận cảnh của các tay săn ảnh quá khích. Thử xem nhé!

Robert Pattinson

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Victoria Beckham

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Tom Cruise

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Katy Perry

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Jennifer Lopez

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Zooey Deschanel

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Rose McGowan

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Scarlett Johansson

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Meg Ryan

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Tilda Swinton

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Katy Perry

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Bradley Cooper

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Kristen Stewart

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Kirstie Alley

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Kate Winslet

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Adam Sandler

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Mickey Rourke

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Gemma Ward

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Ann Coulter

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Patti Stanger

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Kris Humphries

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Hilary Duff

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Jessica Alba

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Donatella Versace

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Reese Witherspoon

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Leonardo DiCaprio

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Mila Kunis

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Ralph Fiennes

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Angelina Jolie

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Pamela Anderson

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Paz de la Huerta

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Demi Moore

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Ashton Kutcher

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Emma Watson

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Blake Lively

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

George Clooney

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Ryan Gosling

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Fergie

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Katy Perry

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

P. Diddy

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Pauly D

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Selena Gomez

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Justin Bieber

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Jenny McCarthy

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Rhianna

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Goldie Hawn

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Natalie Portman

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Clint Eastwood

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Kim Kardashian

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Christina Aguilera

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Tori Spelling

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Avril Lavigne

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Snooked

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Graham Crackers

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Paris Hilton

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Jennifer Love Hewitt

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Jenny McNasty

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Arnold Schwarzenegger

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Jennifer Aniston

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

Nicole Richie

Celebrity Close-Up Shots (60 pics)

, , , , , , ,

Comments are closed.