40 biểu ngữ biểu tình đoạt giải sáng tạo và hài hước nhất năm 2011

Khi bạn muốn biểu tình bạn phải có năng khiếu làm cho người khác chú ý ngoài khả năng hò hét chửi bới. Và những người biểu tình trên khắp thế giới năm nay ý thức rõ bí quyết này. Chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập 40 biểu ngữ biểu tình đoạt giải sáng tạo và hài hước nhất năm 2011 để bạn tham khảo trước khi tiến hành… Chúng tôi không đảm bảo bạn sẽ về nhà an toàn đâu nhé!

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

The 40 Best Protest Signs Of 2011 (40 pics)

, , , , , , , ,

Comments are closed.