Archive | Tháng Bảy, 2012

Game hay: Bird Town

Game hay nên phải load 1 lúc bạn vui lòng chờ đợi. Bird Town brought to you by Chơi game hay chọn lọc mỗi ngày tại Samsoi Mô tả: hãy bắn con chim cùng màu vào đàn ít nhất 3 con để chúng xổ lồng. Đừng để chúng đến gần. Sử dụng phím SPACE để […]