Archive | Tháng Tư, 2012

Của tôi to hơn nhiều…

Những nhân vật nổi tiếng luôn thích dùng tay để nói. Trong rất nhiều trường hợp những cử chỉ giơ 2 tay nổi tiếng này có thể được hiểu là “Của tôi to hơn nhiều…”. Đúng hay không tùy vào cách bạn nghĩ!